Chính sách đặt và hủy Tour


CHÍNH SÁCH HỦY TOUR VÀ BỒI THƯỜNG

Ngày Thường:

  • Trước 5 -7 so với ngày khởi hành: Phạt 30% giá trị hợp đồng.
  • Trước 2 – 4 ngày so với ngày khởi hành: Phạt 70% giá trị hợp đồng.
  • Ngay trong ngày khởi hành: Phạt 100% giá trị hợp đồng.
  • Trường hợp Quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy ngay trong ngày.

Ngày Lễ, Tết:

  • Trước 8 -10 so với ngày khởi hành: Phạt 50% giá trị hợp đồng.
  • Trước 5 – 8 ngày so với ngày khởi hành: Phạt 80% giá trị hợp đồng.
  • Ngay trong ngày khởi hành: Phạt 100% giá trị hợp đồng.
  • Trường hợp Quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy ngay trong ngày. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo: